bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 został utworzony na mocy Uchwały Nr XXXVIII/247/97 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lipca 1997 r.

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 wchodzi Szkoła Podstawowa nr 21 im. Legionów J. Piłsudskiego oraz Publiczne Przedszkole nr 22.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 

• Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)

 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 


do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.